Det systematiska arbetssättet

Jämställdhet är en mänsklig rättighet och en del i arbetet för social hållbarhet, arbetet för hållbar utveckling och Agenda 2030 – som syftar till att förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

I ljuset av denna breda agenda är det angeläget för länets aktörer att arbetet och former för samverkan för hållbarhet bedrivs systematiskt och integrerat i ordinarie processer i verksamheten. I det följande avsnittet presenteras därför exempel på hur du kan jobba systematiskt och integrerat med hållbarhet.

Sex kugghjul för jämställdhets- och jämlikhetsintegrerat systematiskt arbete

”Kartläggning (Från vaggan till graven)” belyser hur livsvillkoren och livsmiljön ser ut för olika grupper av människor i Halland utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Systematiska kartläggningar utifrån den sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionen är nödvändiga och avgörande för att politiska prioriteringar ska ha ett helhetsgrepp. Dessa utgör sedan underlag för verksamhetsplanering.

”Organisation” belyser vikten av att arbetssätt och samverkan mellan olika funktioner i organisationen och med externa aktörer ska utformas för att främja helhetssyn. Dagens problem är komplexa därför krävs det en helhetssyn kring lösningar på samhälleliga problem. En modell för att främja helhetssyn, som har tagits fram av Länsstyrelsen i Halland, är Blomman för social hållbarhet, som syftar till att främja ett samlat arbete för social hållbarhet där jämställdhet, mänskliga rättigheter, integration, ANDT, trygghet/säkerhet mm. utgör lika viktiga delar. 

De fyra resterande kugghjulen handlar om jämställdhets- och jämlikhetsintegrering i beslutsprocessen, planerings- och uppföljningsprocessen, rekryteringsprocessen, arbetsmiljöarbetet och kompetensutveck­lingen för medarbetare.

sex kugghjul i olika färger som jobbar tillsammans med de olika rubrikerna för kartläggning beskrivet i sig.
rött kugghul med texten organisation

Hållbar organisation

Hållbarhet ställer krav på både hur vi organiserar arbetet och insatserna, samt vem vi samarbetar och samverkar med. Eftersom dagens problem är komplexa krävs det

Blått kugghul med texten rekrytering och arbetsmiljö i sig,

Hållbar rekrytering och arbetsmiljö

Sverige har kommit långt när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Men ett stort problem som återstår är den könssegregerade arbetsmarknaden, som tillsammans med

rosa kugghul med texten kompetensutveckling

Hållbar kompetensutveckling

Medarbetare är den viktigaste resursen och det arbete de utför är viktigt och betydelsefullt. I mötet med invånarna ska medarbetare känna sig trygga i sin

Kugghjul som jobbar med varandra i en process.

Uppföljning – Det systematiska arbetet

Som stöd för uppföljning av det systematiska arbetet: På vilket sätt har ni integrerat ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i er beslutsprocess, planerings- och uppföljningsprocess, organisation,

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.