En knut med olika snören kopplade till sig

Falkenbergs kvinnojour

Kontaktperson för arbetet: Donjeta Mlinaku

Email: donjeta.mlinaku@falkenbergskvinnojour.se

Organisation: Falkenbergs kvinnojour

Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Akut skydd, placeringar i boende, utflytt eget boende, förebyggande arbete/föreläsningar i bla. skolor i kommunen. Samtal råd och stöd.