Arbetssätt

För att säkerställa social hållbarhet i verksamheten, bör de olika perspektiven som ingår i social hållbarhet integreras i de processer som ingår i det ordinarie systematiska arbetet. Beslutsprocessen, planerings- och uppföljningsprocessen, verksamhetens organisation, rekryteringsprocessen och kompetensutvecklingen för medarbetare.

Integreringen bör ske på alla nivåer och i alla steg. Det bör även utföras av de medarbetare i verksamheten som normalt sett har ett uppdrag att arbeta med de olika delarna av det systematiska arbetet och inte utav speciellt utsedda eller speciellt anställda personer. Integrering motverkar att arbetet för social hållbarhet bedrivs i skymundan eller vid sidan av annan verksamhet.

Kugghjul som jobbar med varandra i en process.

Det systematiska arbetssättet

Jämställdhet är en mänsklig rättighet och en del i arbetet för social hållbarhet, arbetet för hållbar utveckling och Agenda 2030 – som syftar till att

Metod för arbetet och modell för samverkan – social hållbarhet

Länsstyrelsen har tagit fram Blomman för social hållbarhet som är en metod för arbetet med social hållbarhet och en modell för samverkan. Den visar hur olika aspekter av social hållbarhet påverkar varandra och hur det inkluderar olika aktörer och arenor. Metodens/modellens syfte är att främja arbetet för social hållbarhet genom att motverka stuprörsarbete.

Beskrivning av Blomman som visualiseras nedan:

  • Riksdagen och regeringen beslutar om lagar, strategier, mål, handlingsplaner och uppdrag.
    Det nationella omvandlas till lokalt och verkställs på kommunal nivå av olika aktörer.
  • Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland stöttar och driver det regionala arbetet.
 

BLOMMAN innehåller olika områden som utgör viktiga aspekter av social hållbarhet såsom hälsa, integration, ANDT, jämställdhet, mänskliga rättigheter etc. Dessa frågor överlappar varandra och kan vara både orsaker och konsekvenser av varandra. De olika områdena av social hållbarhet är gestaltade i form av en blomma – där de vi är till för är i fokus.

Bild på en blomma som visualiserar det arbetssätt som beskrivs som blomman under arbetssätt
Bild som visualiserar ett arbetssätt för social hållbarhet som beskrivs som “Blomman” och förklaras ovan. Bilden till höger visar hela blomman med stjälk och blomma. Bilden till vänster fokuserar på själva blomman och tillhörande blad.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.