Hållbar kompetensutveckling

Medarbetare är den viktigaste resursen och det arbete de utför är viktigt och betydelsefullt. I mötet med invånarna ska medarbetare känna sig trygga i sin kompetens och yrkesroll, för att invånarna i sin tur ska känna sig trygga och väl omhändertagna.

Genom att utveckla och värna om våra medarbetare skapar vi bättre verksamhet för invånarna att vända sig till. Länsstyrelsen har valt ut kompetensområden som är viktiga för alla medarbetare, för att skapa en gemensam grund för att bedriva en trygg, utvecklande, attraktiv och trivsam verksamhet.

LATHUND KOMPETENSUTVECKLING

Gemensamma grundkompetenser för medarbetare, oavsett enhet, befattning eller profession:

  • Organisation
  • Arbetsmiljö
  • Kommunikation
  • IT-kunskap
  • Säkerhet
  • Jämställdhet och mänskliga rättigheter
  • Miljökunskap