En knut med olika snören kopplade till sig

Engelbrekts förskola och Lineheds förskola Halmstad

Kontaktperson för arbetet: Bodil Påhlsson

Email: bodil.pahlsson@halmstad.se

Organisation: Engelbrekts förskola och Lineheds förskola Halmstad

Så här jobbar vi med social hållbarhet: ”Demokrati i en Hållbar värld – med början I Halmstad.” Att göra barns röster hörda, allas lika värde. Förskolorna finns i mångkulturellt område och vi arbetar med ateljèkultur – att med estetiska uttryckssätt ge barn många möjligheter att göra sina röster hörda. Vi arbetar med hållbara material, återanvänder saker att leka och skapa med. Med lådcyklar når vi naturområden och andra delar av staden för att uppleva natur och kultur och få nya saker att samtala om och utforska.