Redogörelse för tillgänglighet

Länsstyrelsen i Hallands län står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur hallbarthalland.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från hallbarthalland.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss.
Svarstiden är normalt 7 dagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 .Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

  • Alla PDF-filer är inte tillgängliga.
  • Kalenderfunktionen saknar konsekvent rubrikhierarki.
  • Vissa funktioner i kalendern går inte att nå med endast hjälp av tangentbord.
  • Webbens navigationsmeny går inte att nå med endast hjälp av tangentbord i platta och mobil.
  • Det finns några brister i hur webbplatsen följer den kodstandard som den utvecklats mot.

Vår ambition är att åtgärda kända tillgänglighetsproblem under 2021. Vi jobbar löpande med att förbättra tillgängligheten.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av hallbarthalland.se.
Senaste bedömningen gjordes den 16 december 2020.
Webbplatsen publicerades den 16 december 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 16 december 2020.