Styrdokument

Här hittar du styrdokument för arbetet mot ett hållbart Halland. Rubrikerna är uppbyggda utifrån Blomman som visualiseras till höger och beskrivs på sidan – Arbetssätt.

Kommunikation

Just nu finns inga dokument upplagda för detta område.

Integration

Just nu finns inga dokument upplagda för detta område.

Psykisk- och fysisk hälsa

Proposition: God och jämlik hälsa på regeringens webbplats 

Våldsförebyggande, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, prostitution och människohandel

Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor på regeringens webbplats

Föreskrifter och allmänna råd på Socialstyrelsens webbplats

ANDT-S – Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Nationell ANDT- strategi på regeringens webbplats

Föräldraskapsstöd

Regeringens nationella strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd på regeringens webbplats

Mänskliga rättigheter, jämställdhet, barns rättigheter och funktionshinder

Nationell strategi för arbetet med mänskliga rättigheter på regeringens webbplats

Nationella mål för jämställdhet på regeringens webbplats

Strategi för ett jämställt Halland 2017 – 2020 på Länsstyrelsens webbplats

 

Nationellt mål för funktionshinder på regeringens webbplats

Nationell HBTQ-strategi på Regeringens webbplats

Konvention om barnets rättigheter på regeringens webbplats

Strategi
för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021-2031 på regeringens webbplats

Demokrati, inkludering, delaktighet och medbestämmande

Strategi för en stark demokrati – främja, förankra, försvara på regeringens webbplats

Sysselsättning, utbildning, arbete

Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015 – 2020 på regeringens webbplats

 

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 på Region Hallands webbplats

Samhällsplanering, samhällsbyggnad, bostäder

Plan- och bygglag 2010:900) 1 kap. 1§ på Riksdagens webbplats

PBL – Nationella mål – Demografi på Boverkets webbplats

PBL – Nationella mål – Bebyggelse på Boverkets webbplats

Kulturmiljö

Strategi för nya byggnadsminnen i Hallands län (öppnas som pdf).

Strategiskt program för kulturarv i Halland 2017 –2020 på Region Hallands webbplats

Trygghet – Säkerhet, Brottsförebyggande arbete

Nationell strategi för Sveriges säkerhet på regeringens webbplats

Nationellt brottsförebyggande program på regeringens webbplats

Miljö

Hallands miljömål på Länsstyrelsens webbplats

Om Sveriges miljömål på sverigesmiljömål.se

Natur och friluftsliv

Sveriges friluftsliv på Naturvårdsverkets webbplats

En blomma med de olika rubrikerna inom processen blomman i sig
Bild som visualiserar ett arbetssätt för social hållbarhet som beskrivs som "Blomman" och förklaras ytterligare på sidan Arbetssätt.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.