Styrdokument

Här finns styrande dokument inom social hållbarhet och miljö, som är viktiga för ett hållbart Halland.

Strategierna och handlingsplanerna berör olika områden inom hållbarhet, med tyngd på social hållbarhet. Både regionala och nationella.

Här kommer även Länsstyrelsens rapporter och strategier att publiceras eftersom:

Rapporter 

Halländska Hållbarhetsdilemman

I Halländska hållbarhetsdilemman så synliggörs hur social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet möts och samspelar med varandra.

Syftet är att introducera ett tankesätt och ge ett grundläggande kunskapsunderlag, som underlättar i att identifiera och hantera hållbarhetsfrågor utifrån olika perspektiv och i samverkan mellan olika aktörer i en halländsk kontext. På så sätt vill vi bidra till bättre förutsättningar för arbetet med regional tillväxt som leder till en hållbar och konkurrenskraftig region.

Rapporten är uppdelat i tre hållbarhetsdilemman; Hur bygger vi? Hur reser vi? Hur konsumerar vi? 

 
 
 
två flickor som styr en båt