Verktyg

Här presenteras olika verktyg för arbetet med hållbar utveckling. Det finns allt ifrån rapporter, länkar till webbplatser och webbutbildningar till checklistor och lathundar. Rubrikerna utgår från de olika blombladen som beskrivs i bilden till höger.

Webbkurs om Agenda 2030 på glokala Sveriges webbplats

Kommunikation

En guide till inkluderande kommunikation från Länsstyrelsen i Skåne

Integration

Rapport – Etablering av vissa nyanlända invandrare (PDF från Länsstyrelsen i Jönköpings webbplats) 

Psykisk- Fysisk hälsa

Inget dokument upplagt under denna rubrik än.

Våldsförebyggande, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, prostitution och människohandel

En regional handbok – våld i nära relationer på Länsstyrelsen i Hallands webbplats

Webbplats om hedersförtryck på hedersförtryck.se 

 

Webbkurs om prostitution och människohandel för sexuella ändamål på nmtsverige.se

Webbkurs om våld

Webbkurs om våld mot äldre på socialstyrelsens webbplats

Webbkurs om barn och unga på nationellt metodstöd mot prostitution och människohandels webbplats

Webbkurs om sex mot ersättning på socialstyrelsens webbplats

Socialstyrelsen utbildning om Sex mot ersättning – om stöd och skydd till barn och unga

ANDT-S – Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Inget upplagt under denna rubrik än.

Föräldraskapsstöd

Inget upplagt under denna rubrik än.

Mänskliga rättigheter, jämställdhet, Barns rättigheter och funktionshinder

Webbplats – Jämställdhetsmyndigheten.se

Webbplats om jämställdhet – svenska på jamstall.se

Website on gender equality – english

Webbkurs om mänskliga rättigheter

Webbplats om barnets rättigheter – på Barnombudsmannen.se

Barnets rättigheter – på SKLs webbplats

Webbkurs barnkonventionen – Västra Götalandsregionen

Rättighetsbaserad skola – arbetsmodell som utgår från barnkonventionen

Demokrati – Inkludering, delaktighet, medbestämmande

Inget upplagt under denna rubrik än.

Sysselsättning, utbildning, arbete

Inget upplagt under denna rubrik än.

Samhällsplanering, samhällsbyggnad, bostäder

Inget upplagt under denna rubrik än.

Trygghet – Säkerhet, Brottsförebyggande arbete

Webbplats – Brottsförebyggande rådet

Miljö

Att påbörja ett strukturerat miljöarbete i handelsföretag på Sveriges miljömål.se

Att påbörja ett strukturerat miljöarbete i tjänsteföretag på Sveriges miljömåls webbplats

Att påbörja ett strukturerat miljöarbete i varuproducerande företag på sverigesmiljömål.se

Hallands regionala åtgärdsprogram för miljömålen på Länsstyrelsen i Hallands läns webbplats

Mappning av Sveriges miljömål mot de globala hållbarhetsmålen på Sveriges miljömål.se

Åtta steg till ett bra miljöarbete på sverigesmiljömål.se

Så här kan företag bidra till miljömålen på sverigesmiljömål.se

En blomma med de olika rubrikerna inom processen blomman i sig
Bild som visualiserar ett arbetssätt för social hållbarhet som beskrivs som "Blomman" och förklaras ytterligare på sidan Arbetssätt. Den här bilden visar blombladen utan stjälken.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.