En knut med olika snören kopplade till sig

Lokalt Ledd Utveckling Halland

Kontaktperson för arbetet: Marion Eckardt

Email: marion.eckardt@lluh.se

Organisation: Lokalt Ledd Utveckling Halland

Så här jobbar vi med social hållbarhet: Vi har lanserat mikrostöd där både företagare och bygder kan ansöka om stöd. Då handlar det om både miljömässig omställning och social hållbarhet (genom att skapa mötesplatser). Även ekonomisk hållbarhet är tema i våra mikrostöd. Samtliga projektmöjligheter hos oss ska ta hänsyn till de tre hållbarhetsaspekterna och vi har beviljat många stöd som handlar om miljömässig och social hållbarhet. vi har även en projektledare som ska skapa nätverk runt hållbarhet i bygderna, men detta ska startas upp under 2024