Kartläggning – Från vaggan till graven

För att Halland ska vara ett attraktivt län att bo och verka i behöver hållbar utveckling vara ett mål och ett verktyg i arbetet för regional utveckling, tillväxt och länets framtid.

Vi behöver hjälpas åt, för att arbetet för hållbarhet kräver ett samlat angreppssätt, där den sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionen beaktas på lika villkor och där flera viktiga perspektiv inom ramen för hållbarhet beaktas samtidigt. Det kräver också en bred intern samverkan mellan olika funktioner i organisationen samt extern samverkan mellan olika aktörer.

Vi behöver också ha en gemensam utgångspunkt i arbetet – en gemensam bild av nuläget i Halland. Hur är det att födas, gå i skolan, arbeta och gå i pension i Halland? Har alla hallänningar samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter?

Inom ramen för det nationella projektet Jämställd regional tillväxt, som är en satsning från Tillväxtverket, samt delprojektet Från vaggan till graven har Länsstyrelsen tillsammans med Region Halland sammanställt regional statistik.

Läs analysen ”Från vaggan till graven” i sin helhet.

Statistiken är sammanställd utifrån ett livscykelperspektiv. För att skapa en helhetsbild av läget i Halland och en djupare kunskap om levnadsvillkoren i länet har en  intersektionell orsaks- och konsekvensanalys av statistiken genomförts. Det insamlade statistikunderlaget har kompletterats med fakta från rapporter och forskning. Analysen har arbetats fram i bred samverkan mellan Länsstyrelsen och Region Halland samt med aktörer i länet vars huvudsakliga uppdrag är att arbeta med de olika livsområdena som behandlas i analysen. Sakkunniga på diskrimineringsgrunderna har bidragit till analysens intersektionella dimension.

Strategi för ett jämställt Halland 2017-2020 presenteras en sammanfattning av analysen ”Från vaggan till graven”. Under respektive rubrik nedan finns strategiska insatsområden med koppling till jämställdhetspolitiska mål. Klicka på rubrikerna för att komma till målen.

Stora skillnader i livsvillkor mellan kvinnor och män i Halland
Skapa sina egna möjligheter – Företagande
De som inte kommer in på arbetsmarknaden
Hälsa, minoritetsstress och dess konsekvenser
Delaktighet och politiska beslut
Våld i nära relationer

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.