En knut med olika snören kopplade till sig

RISE Viktoria

Kontaktperson för arbetet: Josefina Sallén

Email: josefina.sallen@ri.se

Organisation: RISE Viktoria

Så här jobbar vi med social hållbarhet: Forskar om hållbara affärsmodeller och arbetar med att implementera forskningen i företag, både stora verksamheter och SME.