En knut med olika snören kopplade till sig

LRF Halland

Kontaktperson för arbetet: Anders Richardsson
E-post: halland@lrf.se
Organisation: LRF Halland
Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): I LRF Halland har vi engagerat två hållbarhetsambassadörer som ska inspirera våra medlemmar att göra smartare mer hållbara val i sin verksamhet. Vårt hållbarhetsarbete är fokuserat på att få folk att förstå, uppskatta och betala för det vi redan gör för att ge oss mod och ekonomi att fortsätta utvecklas. Vi behöver hitta sätt att ännu bättre kommunicera hur livsmedel och andra råvaror från Sverige produceras och hur det skiljer sig från produkter som vi konkurrerar med. Detta kommer inte ske av sig själv utan alla inom de gröna näringarna kan bidra genom att bli mer aktiva i debatten. Det är också viktigt att andra aktörer inom livsmedelskedjan, så som handel, offentlig sektor, restaurangkök med flera ställer högre krav på de livsmedel de upphandlar och ökar andelen svenska livsmedel.