Sensus logga

Sensus Västra Sverige

Kontaktperson för arbetet: Kristina Hallén Flaa

E-post: kristina.hallen.flaa@sensus.se

Organisation: Sensus Västra Sverige

Så här jobbar vi med hållbarhet:

Sensus studieförbund västra Sverige beskriver i sitt strategiska dokument och huvudsakliga inriktning: För åren 2020-2024 har vi satt hållbarhet i fokus samtidigt som vi ser att vårt bidrag för att åstadkomma ett hållbart samhälle stärks av ett aktivt arbete med samtliga målområden.

Folkbildning är Sensus sätt att realisera delar av Agenda 2030 och verka för ett hållbart samhälle, lokalt och globalt, då det främjar människors förmåga att tillsammans finna lösningar på både individuella och samhälleliga hållbarhetsutmaningar. Sensus specifika ingång är social hållbarhet, där vi särskilt värnar om mänsklig och existentiell hållbarhet, med vetskap att det hänger ihop med de två andra dimensionerna, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Formerna för folkbildning är en spegel av vår samhällsstruktur och vårt samhällsklimat och är därför i ständig utveckling. Därför är också utveckling och lärande en naturlig del av vår verksamhet.

Utvecklingsarbetet kring hållbarhet; både som folkbildningsaktör och som arbetsplats, genomsyrar arbetet både internt och externt och med långsiktig karaktär.