En knut med olika snören kopplade till sig

Varbergs kommun

Kontaktperson för arbetet: Suzanna Klang

Email:suzanna.klang@varberg.se

Organisation:Varbergs kommun

Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Som central HR-avdelning arbetar vi med icke diskriminering, jämställdhet och mångfald samt förebyggande mot mäns våld mot kvinnor, Vi arbetar långsiktigt, strategiskt och samordnande i kommunen.