En knut med olika snören kopplade till sig

Falkenbergs kommun – Språkvän

Kontaktperson för arbetet: Emma Widell

Email: emma.widell@falkenberg.se

Organisation: Falkenbergs kommun, Språkvän

Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Språkvän är ett integrationsprojekt som drivs av Falkenbergs kommun, Svenska kyrkan och Röda Korset. Projektet innebär att vi hjälper till att skapa möten mellan nyanlända i kommunen och människor som redan bor här och kan det svenska språket. Språkvän är ett enkelt sätt att föra människor närmare varandra och skapa en förståelse för varandras likheter och olikheter.

Har ni skrivit något om ert hållbarhetsarbete på er webbplats får ni gärna länka till det här: https://tema.falkenberg.se/integrationfalkenberg.4.51b10f50162cdbd24e52118.html