En knut med olika snören kopplade till sig

Halmstad badmintonklubb

Kontaktperson för arbetet: Thomas Carlsson

Email: thomas@halmstadbadminton.se

Organisation: HALMSTAD BADMINTONKLUBB

Så här jobbar vi med social hållbarhet: Vi har ett uttalat mål att erbjuda ”badminton för alla, hela livet” där vi erbjuder grupper BÅDE de som vill träna för välbefinnande och de som vill satsa på sin idrott.

Oberoende av kön, etnicitet eller sexuell läggning får man spela badminton hos oss.

Mer specifikt bedriver vi ”Mixedprojektet” – ett initiativ från Halmstad Badmintonklubb för att främja jämställdhet och göra ungdomar uppmärksamma på könsnormer och stereotyper.

Badminton har en särskild fördel då mixed är en viktig gren vilket gör att tjejer och killar tränar och tävlar ihop, från knattar till vuxen ålder.

Vi har två mål:
1. Uppmärksamma och synliggöra könsroller och ta upp hur man ska bete sig mellan killar och tjejer.

2. Utveckla de tekniska och taktiska mixedfärdigheterna hos våra spelare.

Genomförande:
Vi vill utnyttja den inneboende fördelen vi har i vår sport, att killar och tjejer tränar och tävlar ihop, genom att under 2018 erbjuda särskild mixedträning för våra ungdomsspelare. Vi kommer att engagera några av våra mixedexperter i vårt liga-lag.

Vidare anordnar vi föreläsningar med interna och externa resurser om könsroller och hur man beter sig mot varandra.

Tanken är att öka medvetenheten om könsroller och hur man beter sig mot varandra både genom att ungdomarna få reflektera över det genom föreläsningar samtidigt som man praktiskt arbetar tillsammans killar och tjejer genom att spela mixed.