En knut med olika snören kopplade till sig

Halmstads kommun – Förebyggande enheten

Kontaktperson för arbetet: Maria Selway

Email: maria.josefssonselway@halmstad.se

Organisation: Förebyggande enheten, Halmstads kommun

Så här jobbar vi med social hållbarhet: Föräldrastöd, ANDT frågor, Delaktighet, Barn och ungas psykiska hälsa, m.m.