En knut med olika snören kopplade till sig

Halmstads kommun – KomTek

Kontaktperson för arbetet: Catarina Carlsson

Email: catarina.carlsson@halmstad.se

Organisation: Komtek, BUF Halmstads kommun

Så här jobbar vi med social hållbarhet: KomTek genomlyser organisationen och arbetet med stöd av länsstyrelsens och högskolans sakkunniga inom jämställdhet och mångfald. Det gäller rekryteringsprocessen, mötesagendan, fortbildning för pedagoger och kursupplägg för barn och ungdomar samt pedagogiskt material och produkter som tas fram. Konkreta exempel kan t ex vara utbildning i jämställdhet för samtliga KomTek-anställda, reflektionsmaterial som finns med i pedagogiska lådor i teknik för skolor eller produkter i fritidskurserna. KomTeks mötesagenda varje vecka börjar alltid med en diskussionspunkt kring just jämställdhet och mångfald – det kan vara artiklar, upplevelser under veckan, marknadsföring mm – alla bidrar med olika exempel och utgår ifrån frågeställningarna: Vad handlar det om? Hur berör det KomTek? Vad kan KomTek göra? KomTek har arbetat för att skapa en så heterogen personalgrupp som möjligt och har idag en rik mångfald precis som i deltagargrupperna – som kommuninvånare ska man kunna känna igen sig på KomTek.