En knut med olika snören kopplade till sig

Korg och presentboden

Kontaktperson för arbetet: Dorothea Paul

Email: dorothea.paul@outlook.com

Organisation: Korg och Presentboden

Så här jobbar vi med social hållbarhet: För oss är det viktigt att samarbeta med leverantörer som har en ansvarsfull miljöpolicy.
Med respekt för människan, naturen och som använder sig av nedbrytbara, naturliga material t.ex. Bambu som växer utan gödningsmedel, förhindrar jorderosion och binder mer koldioxid än någon annan växt på jorden.
Eller återvunna material som t.ex.fantastiska väskor i unik design, tillverkade av outslitliga militärtält och lastbilspresenningar.

Miljöpolicy

*Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav.
*Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.
*Vi återvinner och sophanterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.
*Vi arbetar ständigt med att bli bättre på miljöarbete.