En knut med olika snören kopplade till sig

Öppna företag

Kontaktperson för arbetet: Anu Majkvist

Email: info@oppnaforetag.se

Organisation: Öppna företag

Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Öppna företag verkar för öppenhet, inkludering och ökad demokrati i det halländska näringslivet. Genom att ta in kompetens med andra bakgrund blir vi öppnare och kreativare och därmed mer konkurrenskraftiga. Våra verktyg bidrar till social såväl som ekonomisk hållbarhet i näringslivet.

Har ni skrivit något om ert hållbarhetsarbete på er webbplats får ni gärna länka till det här: http://www.oppnaforetag.se/