En knut med olika snören kopplade till sig

Region Halland – Hälso- och sjukvård

Kontaktperson för arbetet: Gerd Almquist-Tangen

Email: gerd.almquist-tangen@regionhalland.se

Organisation: Region Halland

Så här jobbar vi med social hållbarhet: Jag/vi arbetar med förskolebarnens hälsa, främja hälsa och förebygga ohälsa.