Det systematiska arbetssättet

Kugghjul som jobbar med varandra i en process.

Jämställdhet är en mänsklig rättighet och en del i arbetet för social hållbarhet, arbetet för hållbar utveckling och Agenda 2030 – som syftar till att förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. I ljuset av denna breda […]

Kartläggning – Från vaggan till graven

Kugghul som jobbar med varnadra med ett lila kugghjul som har texten kartläggning från vaggan till graven bredvid

För att Halland ska vara ett attraktivt län att bo och verka i behöver hållbar utveckling vara ett mål och ett verktyg i arbetet för regional utveckling, tillväxt och länets framtid.