Region Halland – Hallands sjukhus

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Eva Karlsson Email:eva.karlsson@regionhalland.se Organisation: Region Halland/Hallands sjukhus Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Ser till hållbarheten i sjukvårdsarbetet t ex genom utbildning i att vårdrelaterade infektioner ger påverkan på miljö- social- (patient och anhöriga) och ekonomisk påverkan.Ett annat exempel är riskbedömningar av kemikalier där vi bedömer riskerna ur perspektiven säkerhet, miljö och arbetsmiljö.I upphandlingar […]