En knut med olika snören kopplade till sig

Hallands bildningsförbund

Kontaktperson för arbetet: Björn Lind

Email:info@hbf.se

Organisation: Hallands bildningsförbund

Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Som folkbildningsfrämjare och branschorganisation för studieförbunden (de tio anslutna till Folkbildningsrådet) i Halland knyter vi i vår verksamhet direkt an till flera av målen i Agenda 2030. Men hållbarhet är inget explicit hos oss, det är en del av den gärning vår organisation stått för i Halland sedan starten 1926.