En knut med olika snören kopplade till sig

Kungsbacka kommun

Kontaktperson för arbetet: Astrid Bayard

Email:astrid.bayard@kungsbacka.se

Organisation: Kungsbacka kommun

Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Jag är chef för en enhet i Kungsbacka kommun som arbetar med social hållbarhet. Vi arbetar främjande och förebyggande med folkhälsa, föräldraskapsstöd, brottsförebyggande, drogprevention, barns rättigheter, jämställdhet, våldsprevention, våldsbejakande extremism samt barn och unga med psykisk ohälsa och/eller fetma.