Länsförsäkringar Halland

Kontaktperson för arbetet: Sofie Johansson

E-post: sofie.johansson@lfhalland.se

Organisation: Länsförsäkringar Halland

Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Halländska, Hållbara och Hängivna är våra ledord och som kundägt bolag har vi både ansvar och möjligheter att göra skillnad på riktigt! För oss på Länsförsäkringar Halland handlar det om att investera i framtiden genom att agera idag. Vi arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor både internt och externt och FN:s globala mål ligger som grund för arbetet. Våra fokusområden inom hållbarhetsarbetet är: – Klimatrisker och klimatpåverkan – Hälsa och välmående – Mångfald, jämställdhet och jämlikhet – Brottsförebygg