En knut med olika snören kopplade till sig

Naturvårdsförening

Kontaktperson för arbetet: Gert Gustafsson

Email: gert.n.gustafsson@gmail.com

Organisation: Naturvårdsförening

Så här jobbar vi med social hållbarhet: I egna hushållet äter vi bra och jobbar med hållbar bostad samt arbetar med motion och hållbar psykiskt värde.