En knut med olika snören kopplade till sig

Teknik- och fastighetsförvaltningen, Halmstads kommun

Kontaktperson för arbetet: Marie Leandersson
E-post: marie.leandersson@halmstad.se
Organisation: Teknik- och fastighetsförvaltningen, Halmstads kommun
Så här jobbar vi med hållbarhet(social/miljömässig/ekonomisk): Det kan du läsa mer om på Halmsta.se och på Halmstad växer