En knut med olika snören kopplade till sig

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstad kommun

Kontaktperson för arbetet: Therese Edlund

E-post: therese.edlund@halmstad.se

Organisation: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstad kommun

Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Utveckling inom arbetsmarknadsinsatser, bistånd, inkludering, jämställdhet, funktionsvariationer, gymnasier och vuxenutbildning