En knut med olika snören kopplade till sig

Varbergs kommun

Kontaktperson för arbetet: Frida Larsson

E-post: frida.larsson1@varberg.se

Organisation: Varbergs kommun

Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Vi arbetar med hållbarhet brett inom kommunen.