En knut med olika snören kopplade till sig

Varbergs kommun -Samhällsutvecklingskontoret

Kontaktperson för arbetet: Anna Lund

E-post: anna.lund1@varberg.se

Organisation: Samhällsutvecklingskontoret

Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk):

Hållbarhetsmål Hållbarhetsbokslut Bostadsbehovsanalys