Region Halland – Hälso- och sjukvård

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Gerd Almquist-Tangen Email: gerd.almquist-tangen@regionhalland.se Organisation: Region Halland Så här jobbar vi med social hållbarhet: Jag/vi arbetar med förskolebarnens hälsa, främja hälsa och förebygga ohälsa.