Teknik- och fastighetsförvaltningen, Halmstads kommun

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Marie LeanderssonE-post: marie.leandersson@halmstad.seOrganisation: Teknik- och fastighetsförvaltningen, Halmstads kommunSå här jobbar vi med hållbarhet(social/miljömässig/ekonomisk): Det kan du läsa mer om på Halmsta.se och på Halmstad växer

Halmstads BK

Kontaktperson för arbetet: Rebecka Wik Email: rebecka@hbk.se Organisation: Halmstads. BK Så här jobbar vi med social hållbarhet:  Hållbarhet är viktigt för oss på Halmstads BK. Fotboll förenar och kan motarbeta diskriminering och lyfta barn och ungas rätt till stöd och utbildning i olika sammanhang. Barnens rätt att komma #FRAMÅT. Halmstads Bollklubb är en förening med över 500 spelare […]

Naturvårdsförening

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Gert Gustafsson Email: gert.n.gustafsson@gmail.com Organisation: Naturvårdsförening Så här jobbar vi med social hållbarhet: I egna hushållet äter vi bra och jobbar med hållbar bostad samt arbetar med motion och hållbar psykiskt värde.

Hallands bildningsförbund

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Björn Lind Email:info@hbf.se Organisation: Hallands bildningsförbund Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Som folkbildningsfrämjare och branschorganisation för studieförbunden (de tio anslutna till Folkbildningsrådet) i Halland knyter vi i vår verksamhet direkt an till flera av målen i Agenda 2030. Men hållbarhet är inget explicit hos oss, det är en del av […]

Region Halland – Hallands sjukhus

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Eva Karlsson Email:eva.karlsson@regionhalland.se Organisation: Region Halland/Hallands sjukhus Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Ser till hållbarheten i sjukvårdsarbetet t ex genom utbildning i att vårdrelaterade infektioner ger påverkan på miljö- social- (patient och anhöriga) och ekonomisk påverkan.Ett annat exempel är riskbedömningar av kemikalier där vi bedömer riskerna ur perspektiven säkerhet, miljö och arbetsmiljö.I upphandlingar […]

Varbergs kommun

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Suzanna Klang Email:suzanna.klang@varberg.se Organisation:Varbergs kommun Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Som central HR-avdelning arbetar vi med icke diskriminering, jämställdhet och mångfald samt förebyggande mot mäns våld mot kvinnor, Vi arbetar långsiktigt, strategiskt och samordnande i kommunen.

Kungsbacka kommun

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Astrid Bayard Email:astrid.bayard@kungsbacka.se Organisation: Kungsbacka kommun Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Jag är chef för en enhet i Kungsbacka kommun som arbetar med social hållbarhet. Vi arbetar främjande och förebyggande med folkhälsa, föräldraskapsstöd, brottsförebyggande, drogprevention, barns rättigheter, jämställdhet, våldsprevention, våldsbejakande extremism samt barn och unga med psykisk ohälsa och/eller fetma.

SFHalland

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Samuel Grahn Email: samuel.grahn@sfhalland.se Organisation: SFHalland Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Samordningsförbundet i Halland jobbar aktivt med frågor som rör mänskliga rättigheter då våra målgrupper ofta befinner sig i en utsatt situation i arbetsliv, sociala aspekter och psykisk ohälsa. Vi arbetar för att alla hallänningar ska få tillhöra och tillföra utifrån sin förmåga genom […]

Region Halland – Hälso- och sjukvård

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Gerd Almquist-Tangen Email: gerd.almquist-tangen@regionhalland.se Organisation: Region Halland Så här jobbar vi med social hållbarhet: Jag/vi arbetar med förskolebarnens hälsa, främja hälsa och förebygga ohälsa.

Öppna företag

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Anu Majkvist Email: info@oppnaforetag.se Organisation: Öppna företag Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Öppna företag verkar för öppenhet, inkludering och ökad demokrati i det halländska näringslivet. Genom att ta in kompetens med andra bakgrund blir vi öppnare och kreativare och därmed mer konkurrenskraftiga. Våra verktyg bidrar till social såväl som ekonomisk hållbarhet i näringslivet. Har […]