Lokalt Ledd Utveckling Halland

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Marion Eckardt Email: marion.eckardt@lluh.se Organisation: Lokalt Ledd Utveckling Halland Så här jobbar vi med social hållbarhet: Vi har lanserat mikrostöd där både företagare och bygder kan ansöka om stöd. Då handlar det om både miljömässig omställning och social hållbarhet (genom att skapa mötesplatser). Även ekonomisk hållbarhet är tema i våra mikrostöd. Samtliga projektmöjligheter hos oss ska […]

Varbergs kommun

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Frida Larsson E-post: frida.larsson1@varberg.se Organisation: Varbergs kommun Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Vi arbetar med hållbarhet brett inom kommunen.

Sensus Västra Sverige

Sensus logga

Kontaktperson för arbetet: Kristina Hallén Flaa E-post: kristina.hallen.flaa@sensus.se Organisation: Sensus Västra Sverige Så här jobbar vi med hållbarhet: Sensus studieförbund västra Sverige beskriver i sitt strategiska dokument och huvudsakliga inriktning: För åren 2020-2024 har vi satt hållbarhet i fokus samtidigt som vi ser att vårt bidrag för att åstadkomma ett hållbart samhälle stärks av ett […]

Hylte kommun – Kultur och bibliotek

Logotype - Hylte kommun, kultur och bibliotek

Kontaktperson för arbetet: Åsa Engberg E-post: asa.engberg@hylte.se Organisation: Språkstart Halland – Hylte kommun Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Språkstart Halland Hylte LFI-läsa för integration Allmänt uppdrag inom biblioteket som är läs, språkstödjande samt att erbjuda ALLA barn möjlighet till kultur.

Varbergs kommun -Samhällsutvecklingskontoret

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Anna Lund E-post: anna.lund1@varberg.se Organisation: Samhällsutvecklingskontoret Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Hållbarhetsmål Hållbarhetsbokslut Bostadsbehovsanalys

Halmstads kommun

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Johanna Kullinger E-post: johanna.kullinger@halmstad.se Organisation: Halmstads kommun Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Som analytiker är min roll att titta på statistik, trender och annat och av detta göra analyser inom främst social hållbarhet idag.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstad kommun

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Therese Edlund E-post: therese.edlund@halmstad.se Organisation: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstad kommun Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Utveckling inom arbetsmarknadsinsatser, bistånd, inkludering, jämställdhet, funktionsvariationer, gymnasier och vuxenutbildning

Länsförsäkringar Halland

Kontaktperson för arbetet: Sofie Johansson E-post: sofie.johansson@lfhalland.se Organisation: Länsförsäkringar Halland Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Halländska, Hållbara och Hängivna är våra ledord och som kundägt bolag har vi både ansvar och möjligheter att göra skillnad på riktigt! För oss på Länsförsäkringar Halland handlar det om att investera i framtiden genom att agera idag. […]

LRF Halland

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Anders RichardssonE-post: halland@lrf.seOrganisation: LRF HallandSå här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): I LRF Halland har vi engagerat två hållbarhetsambassadörer som ska inspirera våra medlemmar att göra smartare mer hållbara val i sin verksamhet. Vårt hållbarhetsarbete är fokuserat på att få folk att förstå, uppskatta och betala för det vi redan gör för […]

Teknik- och fastighetsförvaltningen, Halmstads kommun

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Marie LeanderssonE-post: marie.leandersson@halmstad.seOrganisation: Teknik- och fastighetsförvaltningen, Halmstads kommunSå här jobbar vi med hållbarhet(social/miljömässig/ekonomisk): Det kan du läsa mer om på Halmsta.se och på Halmstad växer