Hallands bildningsförbund

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Björn Lind Email:info@hbf.se Organisation: Hallands bildningsförbund Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Som folkbildningsfrämjare och branschorganisation för studieförbunden (de tio anslutna till Folkbildningsrådet) i Halland knyter vi i vår verksamhet direkt an till flera av målen i Agenda 2030. Men hållbarhet är inget explicit hos oss, det är en del av […]

Region Halland – Hallands sjukhus

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Eva Karlsson Email:eva.karlsson@regionhalland.se Organisation: Region Halland/Hallands sjukhus Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Ser till hållbarheten i sjukvårdsarbetet t ex genom utbildning i att vårdrelaterade infektioner ger påverkan på miljö- social- (patient och anhöriga) och ekonomisk påverkan.Ett annat exempel är riskbedömningar av kemikalier där vi bedömer riskerna ur perspektiven säkerhet, miljö och arbetsmiljö.I upphandlingar […]

Varbergs kommun

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Suzanna Klang Email:suzanna.klang@varberg.se Organisation:Varbergs kommun Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Som central HR-avdelning arbetar vi med icke diskriminering, jämställdhet och mångfald samt förebyggande mot mäns våld mot kvinnor, Vi arbetar långsiktigt, strategiskt och samordnande i kommunen.

Kungsbacka kommun

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Astrid Bayard Email:astrid.bayard@kungsbacka.se Organisation: Kungsbacka kommun Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Jag är chef för en enhet i Kungsbacka kommun som arbetar med social hållbarhet. Vi arbetar främjande och förebyggande med folkhälsa, föräldraskapsstöd, brottsförebyggande, drogprevention, barns rättigheter, jämställdhet, våldsprevention, våldsbejakande extremism samt barn och unga med psykisk ohälsa och/eller fetma.

SFHalland

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Samuel Grahn Email: samuel.grahn@sfhalland.se Organisation: SFHalland Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Samordningsförbundet i Halland jobbar aktivt med frågor som rör mänskliga rättigheter då våra målgrupper ofta befinner sig i en utsatt situation i arbetsliv, sociala aspekter och psykisk ohälsa. Vi arbetar för att alla hallänningar ska få tillhöra och tillföra utifrån sin förmåga genom […]

Region Halland – Hälso- och sjukvård

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Gerd Almquist-Tangen Email: gerd.almquist-tangen@regionhalland.se Organisation: Region Halland Så här jobbar vi med social hållbarhet: Jag/vi arbetar med förskolebarnens hälsa, främja hälsa och förebygga ohälsa.

Öppna företag

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Anu Majkvist Email: info@oppnaforetag.se Organisation: Öppna företag Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Öppna företag verkar för öppenhet, inkludering och ökad demokrati i det halländska näringslivet. Genom att ta in kompetens med andra bakgrund blir vi öppnare och kreativare och därmed mer konkurrenskraftiga. Våra verktyg bidrar till social såväl som ekonomisk hållbarhet i näringslivet. Har […]

NSPH Halland

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Mary-Anne Jakobsson Email: maryanne@nsph-halland.se Organisation: NSPH Halland Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Föreningens namn är NSPH Halland. Föreningen är en regional nätverksorganisation med verksamhet inom Hallands län.Vi arbetar främst mot hållbarhetsmålen 3, 10 och 16. Föreningen är demokratiskt uppbyggd och är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.Vi arbetar för att öka inflytandet och […]

Kvinnojouren Frideborg Varberg

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Marléne Rylander Email: frideborg@seaside.se Organisation: Kvinnojouren Frideborg Varberg

TEK Kompetens

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Paulin Rubensson Email: paulin@tek.se Organisation: TEK Kompetens Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): På TEK Kompetens arbetar vi för att få människor att växa, vilket är en förutsättning för att skapa framgångsrika organisationer. Vi arbetar för ett inkluderande förhållningssätt där vi lär Tillsammans och av varandra inte bara över branschgränser utan också utifrån synsättet att […]