Lokalt Ledd Utveckling Halland

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Marion Eckardt Email: marion.eckardt@lluh.se Organisation: Lokalt Ledd Utveckling Halland Så här jobbar vi med social hållbarhet: Vi har lanserat mikrostöd där både företagare och bygder kan ansöka om stöd. Då handlar det om både miljömässig omställning och social hållbarhet (genom att skapa mötesplatser). Även ekonomisk hållbarhet är tema i våra mikrostöd. Samtliga projektmöjligheter hos oss ska […]

Sensus Västra Sverige

Sensus logga

Kontaktperson för arbetet: Kristina Hallén Flaa E-post: kristina.hallen.flaa@sensus.se Organisation: Sensus Västra Sverige Så här jobbar vi med hållbarhet: Sensus studieförbund västra Sverige beskriver i sitt strategiska dokument och huvudsakliga inriktning: För åren 2020-2024 har vi satt hållbarhet i fokus samtidigt som vi ser att vårt bidrag för att åstadkomma ett hållbart samhälle stärks av ett […]

LRF Halland

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Anders RichardssonE-post: halland@lrf.seOrganisation: LRF HallandSå här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): I LRF Halland har vi engagerat två hållbarhetsambassadörer som ska inspirera våra medlemmar att göra smartare mer hållbara val i sin verksamhet. Vårt hållbarhetsarbete är fokuserat på att få folk att förstå, uppskatta och betala för det vi redan gör för […]

Halmstads BK

Kontaktperson för arbetet: Rebecka Wik Email: rebecka@hbk.se Organisation: Halmstads. BK Så här jobbar vi med social hållbarhet:  Hållbarhet är viktigt för oss på Halmstads BK. Fotboll förenar och kan motarbeta diskriminering och lyfta barn och ungas rätt till stöd och utbildning i olika sammanhang. Barnens rätt att komma #FRAMÅT. Halmstads Bollklubb är en förening med över 500 spelare […]

Naturvårdsförening

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Gert Gustafsson Email: gert.n.gustafsson@gmail.com Organisation: Naturvårdsförening Så här jobbar vi med social hållbarhet: I egna hushållet äter vi bra och jobbar med hållbar bostad samt arbetar med motion och hållbar psykiskt värde.

Hallands bildningsförbund

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Björn Lind Email:info@hbf.se Organisation: Hallands bildningsförbund Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Som folkbildningsfrämjare och branschorganisation för studieförbunden (de tio anslutna till Folkbildningsrådet) i Halland knyter vi i vår verksamhet direkt an till flera av målen i Agenda 2030. Men hållbarhet är inget explicit hos oss, det är en del av […]

Öppna företag

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Anu Majkvist Email: info@oppnaforetag.se Organisation: Öppna företag Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Öppna företag verkar för öppenhet, inkludering och ökad demokrati i det halländska näringslivet. Genom att ta in kompetens med andra bakgrund blir vi öppnare och kreativare och därmed mer konkurrenskraftiga. Våra verktyg bidrar till social såväl som ekonomisk hållbarhet i näringslivet. Har […]

NSPH Halland

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Mary-Anne Jakobsson Email: maryanne@nsph-halland.se Organisation: NSPH Halland Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Föreningens namn är NSPH Halland. Föreningen är en regional nätverksorganisation med verksamhet inom Hallands län.Vi arbetar främst mot hållbarhetsmålen 3, 10 och 16. Föreningen är demokratiskt uppbyggd och är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.Vi arbetar för att öka inflytandet och […]

Kvinnojouren Frideborg Varberg

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Marléne Rylander Email: frideborg@seaside.se Organisation: Kvinnojouren Frideborg Varberg

TEK Kompetens

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Paulin Rubensson Email: paulin@tek.se Organisation: TEK Kompetens Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): På TEK Kompetens arbetar vi för att få människor att växa, vilket är en förutsättning för att skapa framgångsrika organisationer. Vi arbetar för ett inkluderande förhållningssätt där vi lär Tillsammans och av varandra inte bara över branschgränser utan också utifrån synsättet att […]