Engelbrekts förskola och Lineheds förskola Halmstad

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Bodil Påhlsson Email: bodil.pahlsson@halmstad.se Organisation: Engelbrekts förskola och Lineheds förskola Halmstad Så här jobbar vi med social hållbarhet: ”Demokrati i en Hållbar värld – med början I Halmstad.” Att göra barns röster hörda, allas lika värde. Förskolorna finns i mångkulturellt område och vi arbetar med ateljèkultur – att med estetiska uttryckssätt ge barn många möjligheter att göra […]

Varbergs kommun

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Frida Larsson E-post: frida.larsson1@varberg.se Organisation: Varbergs kommun Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Vi arbetar med hållbarhet brett inom kommunen.

Hylte kommun – Kultur och bibliotek

Logotype - Hylte kommun, kultur och bibliotek

Kontaktperson för arbetet: Åsa Engberg E-post: asa.engberg@hylte.se Organisation: Språkstart Halland – Hylte kommun Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Språkstart Halland Hylte LFI-läsa för integration Allmänt uppdrag inom biblioteket som är läs, språkstödjande samt att erbjuda ALLA barn möjlighet till kultur.

Varbergs kommun -Samhällsutvecklingskontoret

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Anna Lund E-post: anna.lund1@varberg.se Organisation: Samhällsutvecklingskontoret Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Hållbarhetsmål Hållbarhetsbokslut Bostadsbehovsanalys

Halmstads kommun

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Johanna Kullinger E-post: johanna.kullinger@halmstad.se Organisation: Halmstads kommun Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Som analytiker är min roll att titta på statistik, trender och annat och av detta göra analyser inom främst social hållbarhet idag.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstad kommun

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Therese Edlund E-post: therese.edlund@halmstad.se Organisation: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstad kommun Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Utveckling inom arbetsmarknadsinsatser, bistånd, inkludering, jämställdhet, funktionsvariationer, gymnasier och vuxenutbildning

Teknik- och fastighetsförvaltningen, Halmstads kommun

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Marie LeanderssonE-post: marie.leandersson@halmstad.seOrganisation: Teknik- och fastighetsförvaltningen, Halmstads kommunSå här jobbar vi med hållbarhet(social/miljömässig/ekonomisk): Det kan du läsa mer om på Halmsta.se och på Halmstad växer

Varbergs kommun

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Suzanna Klang Email:suzanna.klang@varberg.se Organisation:Varbergs kommun Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Som central HR-avdelning arbetar vi med icke diskriminering, jämställdhet och mångfald samt förebyggande mot mäns våld mot kvinnor, Vi arbetar långsiktigt, strategiskt och samordnande i kommunen.

Kungsbacka kommun

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Astrid Bayard Email:astrid.bayard@kungsbacka.se Organisation: Kungsbacka kommun Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Jag är chef för en enhet i Kungsbacka kommun som arbetar med social hållbarhet. Vi arbetar främjande och förebyggande med folkhälsa, föräldraskapsstöd, brottsförebyggande, drogprevention, barns rättigheter, jämställdhet, våldsprevention, våldsbejakande extremism samt barn och unga med psykisk ohälsa och/eller fetma.

Falkenbergs kvinnojour

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Donjeta Mlinaku Email: donjeta.mlinaku@falkenbergskvinnojour.se Organisation: Falkenbergs kvinnojour Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Akut skydd, placeringar i boende, utflytt eget boende, förebyggande arbete/föreläsningar i bla. skolor i kommunen. Samtal råd och stöd.