Teknik- och fastighetsförvaltningen, Halmstads kommun

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Marie LeanderssonE-post: marie.leandersson@halmstad.seOrganisation: Teknik- och fastighetsförvaltningen, Halmstads kommunSå här jobbar vi med hållbarhet(social/miljömässig/ekonomisk): Det kan du läsa mer om på Halmsta.se och på Halmstad växer

Varbergs kommun

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Suzanna Klang Email:suzanna.klang@varberg.se Organisation:Varbergs kommun Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Som central HR-avdelning arbetar vi med icke diskriminering, jämställdhet och mångfald samt förebyggande mot mäns våld mot kvinnor, Vi arbetar långsiktigt, strategiskt och samordnande i kommunen.

Kungsbacka kommun

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Astrid Bayard Email:astrid.bayard@kungsbacka.se Organisation: Kungsbacka kommun Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Jag är chef för en enhet i Kungsbacka kommun som arbetar med social hållbarhet. Vi arbetar främjande och förebyggande med folkhälsa, föräldraskapsstöd, brottsförebyggande, drogprevention, barns rättigheter, jämställdhet, våldsprevention, våldsbejakande extremism samt barn och unga med psykisk ohälsa och/eller fetma.

Falkenbergs kvinnojour

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Donjeta Mlinaku Email: donjeta.mlinaku@falkenbergskvinnojour.se Organisation: Falkenbergs kvinnojour Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Akut skydd, placeringar i boende, utflytt eget boende, förebyggande arbete/föreläsningar i bla. skolor i kommunen. Samtal råd och stöd.

Falkenbergs kommun – Språkvän

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Emma Widell Email: emma.widell@falkenberg.se Organisation: Falkenbergs kommun, Språkvän Så här jobbar vi med hållbarhet (social/miljömässig/ekonomisk): Språkvän är ett integrationsprojekt som drivs av Falkenbergs kommun, Svenska kyrkan och Röda Korset. Projektet innebär att vi hjälper till att skapa möten mellan nyanlända i kommunen och människor som redan bor här och kan det svenska […]

Halmstads kommun – KomTek

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Catarina Carlsson Email: catarina.carlsson@halmstad.se Organisation: Komtek, BUF Halmstads kommun Så här jobbar vi med social hållbarhet: KomTek genomlyser organisationen och arbetet med stöd av länsstyrelsens och högskolans sakkunniga inom jämställdhet och mångfald. Det gäller rekryteringsprocessen, mötesagendan, fortbildning för pedagoger och kursupplägg för barn och ungdomar samt pedagogiskt material och produkter som tas fram. Konkreta exempel kan […]

Halmstads kommun – Förebyggande enheten

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Maria Selway Email: maria.josefssonselway@halmstad.se Organisation: Förebyggande enheten, Halmstads kommun Så här jobbar vi med social hållbarhet: Föräldrastöd, ANDT frågor, Delaktighet, Barn och ungas psykiska hälsa, m.m.

Laholms kommun

En knut med olika snören kopplade till sig

Kontaktperson för arbetet: Anna Maria Mårtensson Email: anna-maria.martensson@laholm.se Organisation: Laholms kommun Så här jobbar Laholms kommun med social hållbarhet: Vi har ett målområde som heter hållbar tillväxt. Koppling finns till både politik och verksamhet.